Voor docenten en trainers

De Lean Belt moet, naast het hebben van kennis, vaardigheden ontwikkelen

Bij de boeken ‘Lean Orange Belt’ en ‘Lean Green Belt’ zijn trainingsmaterialen ontwikkeld en verzameld, zoals presentaties, uitleg en oefeningen en lean games. Dat zijn bijvoorbeeld:

  • Sheets met uitleg van de lastigste oefeningen in het boek, zoals het maken van een Value Stream Map;
  • Sheets met uitleg over TWI, Toyota Kata, enzovoorts;
  • Film met een uitleg van cyclustijd, takttijd en doorlooptijd;
  • Voorbeelden van A3-documenten;
  • Oefening met koffiebekertjes die makkelijk en zonder hoge kosten kan worden gebruikt om de lean principes te ervaren;
  • Oefeningen in sociale vaardigheden zoals samenwerken en besluitvorming;
  • Oefeningen voor het leren toepassen van 5S, A3-denken, procesanalyse, et cetera;
  • Oefeningen die in een online-setting kunnen worden gebruikt.

Vul hieronder je gegevens in als je informatie wilt ontvangen.